Türkçe

1 Mayıs Uluslararası İşçi ve Emekçi bayramıdır. Bu önemli günde biraraya gelerek, burada ve tüm dünyada insanı ve çevreyi esas alan, kapitalizminin kâr hırsına direnen emekçilerle dayanışacağız.

Bu yıl 1 Mayıs eylemlilikleri çerçevesinde, Hollanda’da hayatımızı etkileyen bir çok konuya değineceğiz: göçmenler, mülteciler, LGBTI-gurupları, kadınlar, emekliler, gençler…

Eşitlikçi ve güvenli bir iş hayatı için yıllar önce başlatılan mücadeleye rağmen, ne yazık ki henüz emek alanında istenilen seviyede bir adaletten bahsedemeyiz.
Sömürü ve savaş ortamı bizlere çok uzak gibi görünse de aslında ekonomik ve politik sistemimizde doğrudan etkilerini görüyoruz:

  • Mülteciler güvenli bir hayat kurmak için yurtlarını terkediyorlar.
  • İklim değişikliğinin etkileri gün be gün daha da belirgin hale geliyor.
  • Sürekli artan iş stresi ve kurallar silsilesi, öğrencilerin ve çalışanların kitleler halinde tükenmişlik sendromu yaşamalarına sebep oluyor.
  • Sosyal konut sistemi ortadan kaldırılıyor.
  • Çalışanların hakları her geçen gün daraltılıyor.

Ve bizim yaşamımızdaki tüm bu olumsuz yansımalara rağmen, kapital sahibi sınıf kendi refahını daha da arttırıyor, politikacılar daha fazla güçleniyor.

Biz, herkesin eşit haklara sahip olduğu, adil bir sistem istiyoruz. Ve biliyoruz ki bu mümkün!

Bu adaletsizliğe dur demek için sen de 1 Mayıs´ta bize katıl!

1 Mayıs Salı günü saat 17:30’de Nijmegen istasyonu karşısında toplanıyoruz. Hep beraber bu pervasız sömürüye, süreklileşen savaşa dur demek için, barış ve eşitlik dolu bir dünya için bir adım atmak istiyoruz.

Eylem sonrasında da de Klinker, v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen adresinde müzik, yemek ve sohbetler eşliğinde beraber olalım.

1Mayıs bizi birleştirsin!